Флора та рослинність

Природно-кліматичні умови Східних Бескидів зумовлюють особливості рослинного покриву регіону. Згідно геоботанічного районування України та суміжних територій (Дідух. 2003), що базується на ознаках, притаманних рослинності, територія парку знаходиться в межах Європейської широколистяно-лісової області, Альпійсько-Карпатської гірської провінції лісів та високогірної рослинності, Східнокарпатської підпровінції листяних і хвойних лісів та високогірної рослинності, Верховинсько-Бескидського округу звичайно-дубових, букових і ялинових лісів та післялісових лук.

Ліси відіграють важливу водорегулюючу роль, оскільки тут знаходяться верхів’я ріки Стрий та витоки ріки Сян, пролягає Головний Європейський вододіл. На північному мегасхилі Східних Бескидів існують винятково сприятливі кліматичні умови для росту ялиці білої, яка відзначається тут високою вітальністю.

Ялиця біла

Панівним типом природної рослинності на території парку є ліси. Монокультурний напрям лісового господарства став причиною фітоценотичного збіднення рослинного покриву. Тому важливим природоохоронним завданням є поступове відтворення корінних типів рослинності з метою збагачення фітоценотичної та біологічної різноманітності Українських Карпат.

Рослинний покрив парку репрезентує типову сучасну флору і рослинність, характерну для низькогірної та середньогірної частини Сколівських Бескидів, унікальні острівні ділянки субальпійської рослинності (г. Пікуй). Найцікавіші природні комплекси у флористичному відношенні – ліси та болота.

Контент та структура сайту захищена авторським правом.